adress


                

                        Klikací ikonka ↑

                   Blog je pozastaven


                                                                  

  


Prosinec 2007

Malý Richie a trochu starší

17. prosince 2007 v 12:39 | dixi

Zvířátka na plochu

17. prosince 2007 v 12:35 | dixi

Avril krásné fotky

17. prosince 2007 v 12:24 | dixi

avril na veřejnosti

14. prosince 2007 v 12:33 | dixi

třpitivé dollzky

14. prosince 2007 v 12:31 | dixi
Tohle sou dollz ze http://www.elouai.com

Dollzky


Avril fotky

14. prosince 2007 v 12:29 | dixi

Avril hair

14. prosince 2007 v 12:26 | dixi

hilary duff fotky 5

14. prosince 2007 v 12:25 | DIXI

hilary duff fotky 4

14. prosince 2007 v 12:24 | dixi

hilary duff fotky 3

14. prosince 2007 v 12:23 | dixi

hilary duff fotky 2

14. prosince 2007 v 12:22 | dixi

hilary duff fotky 1

14. prosince 2007 v 12:21 | dixi

postarší fotečky rihieho

14. prosince 2007 v 12:20 | dixi

piráti o čem to je

12. prosince 2007 v 16:17 | dixi
Piráti z Karibiku: Na Konci SvětaObrazekElizabeth je unesena orientálním pirátem Sao-Fengem. Mezitím vychází na povrch řada dalších potíží a ještě se musí přichystat další záchranná výprava.

S hrdiny se vidíme velmi pravděpodobně naposled. Místo poslední bitvy, kde se kapitán Jack Sparrow, kovář Will a jeho družka Elizabeth utkají se všemi starými známými z jedničky a dvojky - těmi buObrazekdiž například Norrington, Beckett a Jones, ale nebude samozřejmě chybět ani Barbossa Geoffreyho Rushe a ve dvojce nově do pirátského vesmíru vhozený Stellan Skarsgård alias Bill Turner. Postav tedy bude přehršel a finální boj o Sedm moří vskutku velkolepý. A aby to bylo zakončení se vším všudy, tedy absolutně stylové podle všech žánrových pravidel a diváckýObrazekch předpokladů, dobro se zlem se utká na duchařské lodi ne náhodou připomínající Titanic. Parní stroj na hýřivé barvy, atraktivní lokace, sympatické postavy a z toho plynoucí popcornový mamon řídí i potřetí Gore Verbinski, šikovný to chlapík, který se díky zprvu nenápadnému remaku Kruhu dostal do hodně výsadního postavení mezi současnou režijní hollywoodskou smetánkou.

Česká premiéra: 24. května 2007

Světová premiéra: 23. května 2007


Animace Tomíka

9. prosince 2007 v 14:26 | Terik
TinyPic image
TinyPic image
TinyPic image
TinyPic image

Fotečky a něco o ní

9. prosince 2007 v 14:18 | Terik
Gven Renee Stefani (Rossdale)
Přezdívky:Sunshine, G-loc
Datum narození:3.10.1969
Místo narození: Anaheim
Bydliště: Orange County (California)
Sourozenci:sestra Jill a 2 bratři-Eric a Todd
Výška:168 cm
Barva očí: hnědá
Barva vlasů: světle hnědé
Oblíbené jídlo:sushi
Oblíbené barvy: čevená, černá
Oblíbené skupiny: 311, Blur, Radiohead, Jamiroquai
Manžel:Gavin Rossdale
Svatba:v Londýně v kostele sv. Pavla

práva zvířat

8. prosince 2007 v 19:16 | Terik
1/125 s | F3,5 | ISO 100


PRÁVA ZVÍŘAT

Vyděšené opičky /5,2kB Určitě jste někdy přemýšleli o tom, zda má člověk právo zacházet se zvířaty tak, jak se mu zlíbí, právo trápit zvířata v laboratořích, zabíjet je kvůli své zábavě, módě, potravě nebo je věznit a zneužívat pro "sport". Ročně člověk zabije, umučí a utrápí pro svou potřebu či potěšení stovky milionů zvířat.
Je třeba zdůraznit, že respekt, soucit a láska ke všem formám života, je pro člověka a planetu Zemi nejcennější hodnotou. Nikdo nemůže tvrdit, že hodnota života a právo na život je u člověka s vyšší inteligencí větší, než u člověka s inteligencí menší, ale je nepochybně stejná. Je tedy zřejmé, že stejnou hodnotu života mají i ostatní bytosti na této planetě, od kterých se lišíme především inteligencí. I tyto bytosti touží po životě, svobodě, mláďatech, prožívají radost a mají své přirozené životní potřeby. I zvířata trpí, prožívají bolest, stres, když jim je ubližováno a brána svoboda či život samotný. Každý citlivý, rozumný a přemýšlivý člověk se srdcem na pravém místě dospěje k názoru, že i zvířata mají právo na život, svobodu a slušné zacházení.
Seznámíme vás na našich stránkách s tím, jak člověk zvířata zneužívá, vykořisťuje a likviduje. Chceme vás poprosit o lásku a soucit ke všem trpícím, slabým a bezbranným zvířatům. Každý člověk může změnou svých návyků velmi pomoci zmenšit utrpení na této planetě.
"Otázkou není: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?"
Jeremy Bentham

Filosofie práv zvířat

Pojem týkající se lidského zacházení se zvířaty. S mravním a politickým problémem zvířat se setkáváme v mnoha různých filosofických přístupech a metafysických přesvědčeních od počátků písemnictví: od řeckých mýtů, platónské a neoplatónské filosofie či judaismu a křesťanství, přes renesanční humanismus, skupiny osvícenských filosofů a racionalistů (Kant, Descartes), Jeremy Benthama a další utilitaristy devatenáctého století až k současnosti, kdy se pozornost antropologického a etického uvažování soustředí na otázky osvobození zvířat, jejich blaha, práv a ochrany.
K nejdůležitějším otázkám ohledně zvířat a jejich morálního statutu patří: Jaké je ospravedlnění nadřazenosti člověka nad ostatními tvory? Na jakých základech může člověk ospravedlnit zabíjení, pojídání, ubližování a omezování svobody pohybu nelidských bytostí? Jestliže se zvířatům nepřičítá žádný mravní význam a jsou chápána jako prostředky k dosažení cílů člověka, nenutí nás logika věci stejným způsobem snižovat morální závažnost lidí, kteří nedosahují určitých standardů rozumových schopností a autonomie, jako jsou například mentálně zaostalí, trvalí invalidé a lidé senilní? Na jakém mravním základě bráníme názor, že životy zvířat jsou podstatně méně hodnotné než životy lidí? Můžeme připisovat zvířatům "práva", a pokud ano, tedy jak? Neutvářejí zvířata utiskovanou a vykořisťovanou skupinu, a za jakých předpokladů může takový případ nastat?
Opice /4,9kB Ačkoliv většina termínů ("práva", "osvobození", "útlak") v moderní debatě o lidském využívání a zneužívání zvířat by u našich předků vyvolávalo údiv, jádro úvah, obsažené ve výše uvedených otázkách, se objevovalo již dříve. Historik Plutarchos či neoplatónský filosof Porfyrios trvali na tom, že lidská dokonalost, arete, či "konání dobra", vyžaduje nepůsobit zbytečné utrpení jiným tvorům, lidským i nelidským. Na základě tohoto byli Plutarchos i Porfyrios filosofickými vegetariány, jejichž přesvědčení o morálním statutu zvířat vylučovalo jejich zabíjení a pojídání. Považovali vegetariánství za středobod celkového nazírání na svět, což objasňuje Plutarchovo pojednání "O jedení masa" ve spise "Moralia" a Porfyriův spis "O zdrženlivosti" (De abstinentia).
Racionalistická tradice, včetně jejích dvou klíčových postav, Descarta a Kanta, byla ve věci morální hodnoty zvířat odmítavá. Nejextrémnější je Descartův názor, že zvířata nemají žádné vědomí a nejsou o mnoho víc než pohyblivé stroje. Předpokladem absolutní propasti mezi duchem a hmotou a zařazením zvířat zcela do sféry hmoty jsou zvířata pro Descarta naprosto mimo hranice mravního a rozumového zájmu. Kant, který pracoval v rámci odlišného racionalistického systému, byl toho názoru, že zvířata si neuvědomují sama sebe a pouze slouží lidským záměrům. Postavením problému utrpení, citů a prožitků mimo oblast filosofického zájmu racionalisté zcela pustili z hlavy otázku, zda zvířata cítí či necítí bolest či zda vůbec mají nějaké pocity. Filosofický nezájem ale nevymazal soucit a první zákon proti týrání zvířat byl ustanoven v kolonii Massachusetts v roce 1641. Zákon zakázal "týrání nebo surovosti na zvířecích tvorech, kteří se obvykle chovají pro užitek člověka".
Navzdory rozhodnému racionalistickému odmítnutí se mnoho osvícenských humanistů o zvířata zajímalo. Od osmnáctého století se jednotliví filosofové i skupiny zainteresovaných osob spojovali dohromady, aby zmírnili extrémní utrpení zvířat. Někteří myslitelé pozdního osmnáctého a devatenáctého století vycházejíce z utilitaristického východiska, vrátili otázku zvířat zpět do oblasti etiky. Zásluhu na tom měl především Jeremy Bentham - "Otázka není, zda mohou uvažovat nebo zda mohou mluvit, ale zda mohou trpět". (Úvod do zásad morálky a legislativy, 1789) - a Henry Salt, jehož kniha Práva zvířat uvažovaná ve vztahu ke společenskému pokroku poprvé vyšla v roce 1892. Salt byl ve své při za ochranu zvířat neústupný a napadal veškerou praxi působící utrpení cítícím tvorům. Saltovo rané dílo Obhajoba vegetariánství ovlivnilo i tak významné zastánce vegetariánství, jako byli George Bernard Shaw a Gándhí. Společnosti pro ochranu zvířat se začaly objevovat v devatenáctém století. Získaly tisíce členů a ovlivnily kurs společenských změn a politické legislativy.
Dnešní výrazný růst rozmanitých hlasitých hnutí proti zvířecímu utrpení stejně jako mohutný návrat filosofické diskuse zabývající se zvířaty mají tedy důležité historické předchůdce. Současní filosofové, především Peter Singer a Tom Regan , trvají na racionálním předpokladu, že zvířata mají svá práva, která jsou pošlapávána. Spory v diskusi mezi obránci práv zvířat a jejich oponentů se týkají experimentů na zvířatech a farem továrního typu (též cirkusů, zoologických zahrad, sportů se zvířaty a myslivosti - pozn. DL). Přestože ligy proti vivisekci existují už dlouho, o využívání enormních počtů zvířat pro různé pokusy (odhaduje se kolem 60 až 100 milionů zvířat ročně jen v samotných USA) se tolik nevědělo, dokud čísla nezačali zveřejňovat obhájci práv zvířat. Také je neoddiskutovatelné, že ačkoli i dříve docházelo k individuální brutalitě na domácích zvířatech ze strany jejich vlastníků, až v poměrně nedávné době došlo k transformaci farem v dravé finanční koncerny, což znamená, že stovkám milionů zvířat zde chovaným je dnes upíráno elementární právo na prostor k pohybu. Hlava opice /2,1kB
Pozoruhodným rysem moderního hnutí za osvobození zvířat je rozsah, v jakém se spojují filosofické argumenty a praktické akce. Obránci zvířat mnohem zřetelněji než jakákoli jiná společenská či politická síla odůvodňují své akce filosofickými argumenty s plnou silou jejich morálních imperativů.


Něco o Hilary

8. prosince 2007 v 19:02 | Terik

Hilary Duff

herečka, zpěvačka

Datum narození: 28.09.1987 Místo narození: Houston, Texas, USA Znamení: Váhy


Životopis:
Hilary Duff od pěti let navštěvovala balet a po dvou letech se dostala do známého tanečního klubu The Nutcracker (u nás známý jako Louskáček). Později začala hrát v reklamách a v jedenácti letech uspěla v konkurzu na film "Casper Meets Wendy (Casper a Wendy)", který ji pomohl ke slávě a úspěchu.

Potom hrála jen maličké role - například v Chicago Hope, ale ve třinácti uspěla v konkurzu na TV seriál Lizzie McGuire. Američani si tento seriál zamilovali (a s ním samozřejmě i Hilary). V pár dílech dokonce i zpívala, a protože to nebylo vůbec špatné, rozhodla se, že bude i zpěvačka. A tak vlastně vzniklo její první CD Santa Claus Lane, později nazpívala i některé písně na soundrack k seriálu Lizzie McGuire.

To už Hilary znala celá Amerika, takže se není co divit, že ji režiséři začali obsazovat do filmů jako o závod. Po filmu "Casper Meets Wendy (Casper a Wendy)" následovaly filmy "Agent Cody Banks" a "Cadeth Kelly (Kadetka Kelly)". Potom skončilo natáčení seriálu Lizzie McGuire, a tak se produkce rozhodla natočit film "The Lizzie McGuire Movie (Italské prázdniny)", čímž seriál Lizzie McGuire nadobro zpečetili. Mimochodem také nazpívala tři písničky pro Walta Disneye - The Tiki Tiki Tiki Room, Circle Of Life a se svou sestrou Haylií Duff nazpívala singl k filmu Lady & Tramp - The Siamese Cat song a také nazpívala písničky na soundtracky téměř ke všem filmům, ve kterých si zahrála.

Hilary dokonce za film získala cenu za nejlepší teenagerovskou roli roku. Potom si založila vlastní skupinu a začala se zpěvu věnovat naplno. Na konci roku 2003 jí vyšlo již druhé a více úspěšné album Metamorphosis a také byla nečekaně vydána deska Most Wanted, což byl takový souhrn nejhránějších písní, včetně nějakých novinek a bonusů, natáčela film "Cheaper by the Dozen (Dvanáct do tuctu)", v dubnu 2004 vyhrála cenu za nejlepší zpěvačku roku na Kids ChoiceAwards.

Tím Hilaryina kariéra rozhodně nekončí. V roce 2004 se v kinech objevily její další filmy - "A Cindrella Story (Moderní Popelka)" a "Raise Your Voice (Nikdy to nevzdávej)"a taky se na pultech objevilo nové CD - Hilary Duff, se kterým Hilary zaznamenala velký úspěch. 1. ledna vyšel film "Human nature (Slez ze stromu)", dále následovalo pokračování filmu "Cheaper by the Dozen 2 (Dvanáct do tuctu 2)" a také film "The Perfect Man (Pan Božský)".

V roce 2006 si Hilary na chvíli dala "pohov" a natočila pouze film "Material Girls (Holky v balíku)", ve kterém si zahrála se svou starší sestrou Haylií Duff a také vydala CD 4EVER Hilary Duff, což byla výběrovka jejich hitů a spousta remixů.

V roce 2007 je Hilary už zase pilná jako včelička. Natočila film "War, INC.", ve kterém si zahrála popovou hvězdu, vydala album Dignity s veleúspěšnými singly Play With Fire, With Love a Stranger, které burcují americké hitparády a které se naprosto liší od jejich předešlých alb - je spíš v tanečním stylu a také jeho limitovanou edici, která obsahuje i videoklipy. Dále její poslední novinkou (nejedná se ale o řadové album) je CD Unlimited, které obsahuje písně, které Hilary na svá alba nepoužila...
Hilary Duff

Koho máte radši??

7. prosince 2007 v 20:55 | dixi
naše 4 anketa


BLOGlist